Mua thẻ Oncash qua Momo
Date : 01 Apr 2020
posted By : Admin

Bước 1: Truy cập website napthengay.vn chọn mã thẻ cần mua.

Bước 2: Chọn nhà cung cấp thẻ và mệnh giá thẻ cần mua.

Bước 3: Chọn số lượng thẻ cần mua và nhập thông tin email để nhận mã thẻ.

Bước 4: Kiểm tra thông tin giao dịch và thanh toán

Bước 5: Đăng nhập MoMo và xác nhận thanh toán